میثاق نامه روزنامه نگاران

میثاق نامه روزنامه نگاران پایگاه خبری خبر فتوتیتر

اعضای تحریریه پایگاه خبری-تحلیلی «خبرفتوتیتر»، اعم از خبرنگاران، نویسندگان، عکاسان، دبیران و سردبیران، مجموعه اصول و معیارهای اخلاقی حرفه ای را با توجه به استانداردهای این حرفه، به عنوان اصول اخلاقی خویش تلقی می کنند و رعایت آن را به عنوان مبانی مشترک حرفه ای وظیفه خود می دانند.

این مرامنامه مقررات اداری یا مسائل انضباطی “خبرفتوتیتر” نیست، بلکه تنها اصول اخلاقی را تبیین می کند که روزنامه نگاران «خبرفتوتیتر» با رعایت آن، استقلال، اعتبار و درستکاری رسانه و مسئولیت ها و تحقق وظایف خود را تضمین می کنند. علاوه بر این، قانون مطبوعات و سایر قوانین مرتبط با فعالیت های رسانه ای نصب العین پایگاه خبری«خبرفتوتیتر» است.

آنچه در زیر می آید میثاق نامه اعضای تحریریه پایگاه خبری-تحلیلی «خبرفتوتیتر» است:

1-روزنامه نگاران «خبرفتوتیتر» به واقعیت های عینی توجه می کنند و اخبار صحیح و دقیق و تفسیرهای منطقی و منصفانه را در اختیار خوانندگان می گذارند.

2-روزنامه نگاران «خبرفتوتیتر» از قبول هرگونه فشار و تهدید برای انتشار مطالب و یا تغییر محتویات آنها، خودداری کرده و از خط مشی عمومی رسانه و اصول شرافت حرفه ای خویش تبعیت می کنند.

3-روزنامه نگاران «خبرفتوتیتر» با احترام به استقلال و حاکمیت ملی، نظم و امنیت عمومی همگانی از اصول شرافت حرفه ای خویشتن تبعیت می کنند.

4-روزنامه نگاران «خبرفتوتیتر» به اصول دینی و معتقدات مذهب، آداب و سنن قومی و ملی احترام می گذارند.

5-روزنامه نگاران «خبرفتوتیتر» برای پاسداشت ارزش های الهی و انسانی از جمله عدالت طلبی، آزادیخواهی، صلح و امنیت بشر، استقلال و پیشرفت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ملت ها و فرهنگ ها، احترام خاص قائل هستند.

6-کوشش در راه همزیستی مسالمت آمیز ملت ها، مقابله با گسترش وسایل و ادوات کشتارجمعی، جلوگیری از آلودگی محیط زیست و مبارزه علیه سلطه فرهنگی از رسالت های مهم روزنامه نگاران «خبرفتوتیتر» است.

7-احترام به حیثیت شخصی و حریم خصوصی افراد، خودداری از توهین، تهمت و افترا نسبت به اشخاص و تلاش در حفظ سلامت و آرامش روانی جامعه از وظایف روزنامه نگاران «خبرفتوتیتر» محسوب می شود.

8-روزنامه نگاران «خبرفتوتیتر» موظفند ضمن دفاع از آزادی خبر و تفسیر انتقاد، اسرار حرفه ای خود را حفظ کنند و از افشای اطلاعات و اخباری که به صورت محرمانه به دست می آورند به جز مواردی که با حکم دادگاه مشخص می شود خودداری کنند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن